Nume: Administrator
Pret: 90.00 EUR

(ACESTE COMENZI DIFERA PUTIN DE LA SECTIUNE}

➜ Gradul ADMINISTRATOR are acces la urmatoarele comenzi:

(Acest pachet nu poate fi achizitionat cu banii store din f top)

   are acces la toate comenziile serverului inclus cele de securitate